Kartlegging av skoleveien

Vårt mål er at Trafikkagenten skal hjelpe i arbeidet med å få flere til å gå og sykle og samtidig skape tryggere skoleveier!

Publisert: onsdag 16. desember 2015 10.43

Redaksjonen

Kartlegging av skoleveien

Vil du hjelpe til med å trygge din skolevei? Agentkoder kan sendes til elever som går i 1-10 trinn ved skoler i Oslo, Stavanger og Fjell kommune.

Er du lærer? Meld på klassen her.

NB: Kontaktskjemaet gjelder per i dag kun for elever i Oslo som ønsker å være Trafikkagenter

Dersom du er bosatt i Fjell kommune og ønsker en agentkode kan mail med informasjon om skole, trinn, klasse og foresattes e-postadresse sendes til Jeanett.Nesse@fjell.kommune.no

Dersom du er bosatt i Stavanger kommune og ønsker en agentkode kan mail med informasjon om skole, trinn, klasse og foresattes e-postadresse sendes til: Trafikkagenten@stavanger.kommune.no

Av hensyn til ditt barnets personvern ønsker vi ikke barnets navn.

Er du ikke bosatt i Oslo, Stavanger eller Fjell, men ønsker at Trafikkagenten skal komme til din kommune? Ta kontakt med ansvarlig instans for trafikk i din kommune og meld inn ønsket.

Bymiljøetaten i Oslo kommune deler løsningen gratis med andre kommuner i Norge.  

 

Om du ikke mottar e-post i løpet av en arbeidsdag, sjekk søppelpost. For gmail og hotmail-brukere: Sjekk mapper for masseutsendelser (sosial-og reklame). 

Meld din interesse

Er du elev eller foresatt og har lyst til å være med å bruke Trafikkagenten?