Nyhetbrev mai 2018

Trafikkagenten deltok under Smart City Expo World Congress 2017.

Publisert: fredag 4. mai 2018 08.20

Redaksjonen

Nyhetbrev mai 2018

2018 er godt i gang, og her er noe av det som har skjedd hos oss siden sommeren 2017.

Det er stadig flere skoler som melder sin interesse, og per mai 2018 er det 78 skoler i Oslo med registrerte Trafikkagenter. I løpet av 2017 ble det, som følge av rapporter som kom inn via Trafikkagenten, gjennomført ca 170 strakstiltak knyttet til klipping av vegetasjon, feilparkeringer, kumlokk som stikker opp fra bakken, strøing, hull i asfalt, gjenoppretting av skilt og lignende.

Et av de større tiltaksprosjektene som ble gjennomført i 2017 var arbeidet med ny/forbedret tursti ved Korsvoll/Engebråten. Elevene gjorde en flott innsats i kartleggingsprosessen, og vi er kjempefornøyd med resultatet! Turstien kan nå vinterdriftes, og det er satt opp lys langs hele stien.

Korsvoll/Engebråten, tursti før Korsvoll/Engebråten, tursti etter

 

På tampen av 2017 var vi også så heldige å få nye agentkolleger da Tysvær kommune meldte sin interesse for Trafikkagenten. Vi synes det er kjempegøy at de ønsker å ta i bruk Trafikkagenten, og planen er at de skal begynne sin kartlegging fra høsten 2018. Vi gleder oss til å følge prosessen og se resultatene av deres agentarbeid.

I løpet av 2017 var vi med på mye spennende også internasjonalt, og her er noen av arrangementene vi fikk ta del i:

Besøk hos EU-kommisjonen i Brussel: 
I mai i 2017 ble Trafikkagenten invitert til et møte i EU-kommisjonen i forbindelse med deres arbeid vedrørende barn og overvekt i EU. Trafikkagenten ble invitert for å snakke om hvordan appen oppfordrer til en aktiv skolevei blant barn og unge, og hvordan det å gå/sykle til og fra skolen kan ha helsemessige fordeler.

CIVITAS forum «Small cities – BIG ideas» i Torres Vedras i Portugal:
CIVITAS’ tema for 2017 var “Cleaner and Better Transport in Cities” og Trafikkagenten deltok på deres forum i september. CIVITAS er et nettverk av og for byer dedikert til renere, bedre transport i Europa og omegn. Vi sto på stand hvor de øvrige deltakerne kunne få informasjon og stille spørsmål.

HundrED konferansen i Helsinki:
Som en del av Finlands hundreårsjubileum valgte i 2017 den finske organisasjonen HundrED ut de hundre mest inspirerende innovasjonene globalt innenfor utdanning for barn og unge. Mer enn 1000 innovasjoner fra til sammen 41 land ble studert og analysert, og vi i Trafikkagenten er kjempestolte over å være en av de utvalgte innovasjonene. Som følge av dette deltok vi på HundrED-konferansen i Helsinki i oktober 2017, sammen med de andre utvalgte innovasjonene. Vi presenterte Trafikkagenten til de andre deltakerne under en av workshopene i løpet av konferansen.
For mer informasjon om HundrED og de andre innovasjonene, klikk her: https://hundred.org/en

Smart City Expo World Congress, Barcelona:
Under temaet «Bringing Pedestrians and Bikes back to the city» deltok Trafikkagenten ved Smart City Expo World Congress i Barcelona i november 2017. Smart City konseptet handler om hvordan byer kan utvikle seg til å bli mer bærekraftige og moderne samfunn, og Smart City kongressen i Barcelona er verdens største kongress innenfor dette feltet. Smart City Oslo har en visjon om en urban utvikling i byen som skal forbedre livene til innbyggerne, og Trafikkagenten er en av satsningene for å komme nærmere dette målet. Fokuset under fjorårets kongress var hvordan man bedre kan tilrettelegge for gående og syklende, slik at man får opp andelen av disse. Trafikkagenten var det eneste norske bidraget som presenterte under kongressen, og vi fikk gode tilbakemeldinger både fra salen og fra de øvrige deltakerne.
Her kan du lese mer om Smart City: http://www.smartcityexpo.com/en/home

Presentasjon under Smart City Expo 2017

På hovedkvarteret i Oslo har vi så langt i 2018 blant annet hatt besøk av Tim Gill og Lander Bosch. De ønsket å komme til Oslo for å lære mer om Trafikkagenten og hvordan Oslo kommune jobber med å involvere barn i offentlig planlegging og hvordan vi legger til rette for aktive skolereiser. Tim Gill fra Storbritannia forsker på barnevennlige byer, og doktorgradsstipendiat Lander Bosch skriver sin doktorgradsavhandling om barn og overvekt i London. Studier så langt har indikert at aktive skoleveier er effektivt i kampen mot overvekt blant barn og unge.

Det har vært en lang og snørik vinter med flotte skiforhold, men vi på hovedkvarteret gleder oss over at våren nå endelig ser ut til å gjøre sitt inntog.

Vi gleder oss til å følge alle våre Trafikkagenter utover året og håper alle nyter vårsola!

Hilsen fra oss i Trafikkagenten!