Hvordan generere koder

Målet med Trafikkagenten er å sikre skoleveien til elever i grunnskolen og gi elever kunnskap og gode holdninger til trafikk.

Publisert: mandag 22. juni 2015 20.19

Vibeke Fredrikke Rørholt

Hvordan generere koder

Kartlegging av trygge og utrygge områder på skoleveien vil gi skolene og etaten en oversikt over hvilke trafikksikkerhetstiltak som er nødvendige og i hvilken rekkefølge.Bruksanvisning for lærere

Å generere koder for elevene er enkelt og fort gjort.

Logge inn

1. For å generere koder må du logge inn på lærerweben som er et sikkert nettverk for lærere. Trykk på menyen i høyre hjørne på forsiden, og velg «logg inn på lærerweb».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Påloggingen skjer via Feide. Først velger man tilhørighet «Oslo kommune» og trykker fortsett. Logg deretter inn med brukernavn og passord fra It’s Learning eller Fronter, som du gjør på skolen.

 
Velg skole og klasse

3. På profilsiden ligger det en oversikt over skolene i Oslo. Skolene er delt inn etter om de er aktive eller inaktive, det vil si de som har generert koder eller ikke. I begge listene ligger skolene alfabetisk. Finn din skole og trykk deg inn på den.

 

 

4. Videre ligger det en oversikt over de klassene som har blitt lagt til. Ligger ikke din klasse i menyen, trykker du på det grønne plusstegnet ved siden av «klasser» for å legge til klassen.


 

5. I den lille boksen som dukker opp velger du trinn og klasse, og trykker på «legg til klasse». Klassen vil da vises i listen under din skole.

 

 

Legg til koder

6. Gå inn på din klasse. Her genererer du koder ved å trykke på det grønne plusstegnet ved siden av «agenter». Viktig at du velger agenter, og ikke freestyle agenter.
7. Det kommer opp en liten boks hvor man velger antall agenter (elever i klassen), trykk deretter «legg til (X) agent(er)».

 

 

Agentkodene vil da automatisk legge seg i en liste under klassen din.


Send koder til foresatte

8. For å markere alle agentkodene, trykk på den lille boksen til venstre for «agentkoder». Den ligger helt øverst i listen over genererte agentkoder.

 

 

9. Etter å ha merket agentkodene, har du to valg for å sende ut agentkodene til foresatte:

A) Ved siden av det grønne plusstegnet er det en knapp som heter «Generer PDF». Da laster man opp agentkodebeviset og informasjonsskriv til foresatte som du kan skrive ut og sende med elevene hjem via ransel-post.

 

 B) Kodene kan også sendes via e-post. Trykk på knappen «E-post». Her kan du lime inn listen med e-postadressene til alle foresatte i klassen. 


Viktig!
Når man legger til e-postadresser skal det være semikolon og mellomrom etter hver e-post.

 

 

I meldingsboksen står det også hvor mange koder man skal sende ut, og antall e-postadresser man har lagt til. Disse tallene må være like for at e-posten skal bli sendt. Når du har lagt til alle e-postene trykker du «Send e-post».Når du får denne meldingen har du lykkes i å generer agentkoder og sende ut agentkodebevis med informasjon til foresatte! Vi i Trafikkagenten vil takke deg, og håper vi får inn mange rapporter fra din skole :)