Hva lurer du på?

Ja, Trafikkagenten kan brukes hele året. Både til og fra skolen og til fritidsaktiviteter.

For spørsmål om Trafikkagenten er Hovedkvarteret tilgjengelige på mail: trafikkagenten@bym.oslo.kommune.no eller på telefon 90779726, på hverdager mellom kl. 08:00-16:00.

Dette kan komme av at du bruker en nettleser som ikke er støttet av tjenesten. Prøv med Internet Explorer 10 eller 11, Google Chrome eller Firefox.

Elever som ikke selv har tilgang på smarttelefon, vil få låne en telefon for å være Trafikkagent på skoleveien. Foresatte kan låne telefonen på Telia Bedriftssenter på Skøyen. Foresatte skal vise agentkode på lapp og identifisere seg med førerkort eller skolebevis. Lånetelefoner utlånes i 2 døgn.

Nei, lærere vil kun se sin egen skole. De vil se et kart med sporinger der barna på deres skole har gått, grønne eller røde rapporteringer på punkter samt eventuelle kommentarer og bilder.

Det er tre alternativer for kodegenerering

 1. Lærer kan logge seg inn på Feide og generere koder til klassen sin ved hjelp av denne bruksanvisningen:

  http://www.trafikkagenten.no/hvordan-generere-koder/

 2. Sende over en liste (excel-fil eller doc) til trafikkagenten@bym.oslo.kommune.no.

  • Liste med emailer må sendes klassevis. Skole, klassetrinn og hvilken klasse på trinnet barnet tilhører må komme frem.
  • Listen må inneholde epostadressen til én forelder per barn. 

   Merk: Av personvernhensyn ønsker vi ikke navn til noen barn.

 3. Hver enkelt forelder går inn på Trafikkagenten.no, trykker på «Jeg vil bli agent» og fyller ut kontaktskjema.

  • Om du ikke mottar e-post i løpet av en arbeidsdag, sjekk søppelpost. For gmail og hotmail-brukere: Sjekk mapper for masseutsendelser (sosial-og reklame). 

Det er kun lærere, Bymiljøetaten (BYM) og Transportøkonomisk Institutt (TØI) som kan hente ut dataene. Lærerne må logge på via sin bruker i Fronter eller It`s Learning for å lese av kart med sporinger, kommentarer og bilder for sine respektive klasser.

Dette pga. personvernet og beskyttelse av elevene. Vi har hatt mye kontakt med Datatilsynet for å lage et sikkert system for personvern.

Det er skrevet en egen databehandler-avtale.  Transportøkonomisk Institutt og Bymiljøetaten tilgang til data er anonymisert.

Foreldre kan få se kartet digitalt på f.eks. foreldremøte for å organisere følgesvenn-grupper.

 

Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge nødvendige trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene i Oslo. 

Arbeidet med kartlegging av trafikksikkerhet og behov for tiltak er svært omfattende. Med 64 000 elever fra 1-10 klasse er alle veier og gater i Oslo å kunne regnes som skoleveier. Det digitale verktøyet rasjonaliserer arbeidet betraktelig, med rapportene får BYM oversikt over hvor behovet er størst. Når vi har anledning til å kunne analysere større områder under ett kan vi enklere sammenlikne og gjøre riktige og rettferdige prioriteringer.

Med bakgrunn i dette har vi støtte fra byrådet til å si at skoleveissaker som er rapportert inn via Trafikkagentens app blir prioritert.

For å se hva vi jobber med og før/etter bilder av tiltak initiert av Trafikkagenter, klikk deg inn på vår Facebookside:

https://www.facebook.com/pg/trafikkagenten/photos/?tab=album&album_id=390458967799278 

Merk: BYM kan ikke love at alle innmeldte forhold blir endret eller forbedret, men rapportene vil vise hvor barna opplever skoleveien som trygg, og hvor de synes det trengs endringene.

Alle innspill er viktige og selv om de ikke blir utbedret umiddelbart vil de bli tatt med i videre planarbeid og vurderes sammen med andre innspill.

 

Grensen er 60 agentkoder. 

Midlene til skoleveistiltak er tiltenkt barn fra 1.-10.klasse.

Så vi synes det er kjempefint om dere genererer koder og setter i gang med å kartlegge skoleveien deres.

Mobildata og GPS på smarttelefon må være på. Stedsdata må være slått på i «Innstillinger».

Hvis ikke appen skal bli forstyrret av innkommende telefoner eller meldinger, må
man også tillate den å kjøre i bakgrunnen.