Personvern

Trafikkagenten er laget i et forsknings- og utviklingssamarbeid (FoU) mellom Transportøkonomisk institutt (TØI), Forskningsrådet, Capgemini og Bymiljøetaten (BYM).

Publisert: tirsdag 14. april 2015 09.00

Vibeke Fredrikke Rørholt

Personvern

Personvern betyr at du har rett til privatliv og Bymiljøetaten ivaretar dette.

Voksne trenger ikke å kunne alt om trender og teknologi for å hjelpe barn og unge med trygghet og mestring i den digitale hverdagen. Det som er viktig, er at de voksne engasjerer seg i barnas liv på nett. Vennskap motvirker mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for både vennskap og trygg bruk av digitale tjenester.

Personvernloven

Trafikkagenten er et verktøy som består av en Applikasjon til mobil og nettbrett. Trafikkagenten er rettet mot skolebarn, som kan melde inn positive og negative erfaringer med skoleveien sin. Trafikkagenten tilbyr en undersøkelse til foresatte, rektorer og lærere. Alle data som kommer inn blir behandlet iht Personvernloven. 

Trafikkagenten er laget i et forsknings- og utviklingssamarbeid (FoU) mellom Transportøkonomisk institutt (TØI), Forskningsrådet, Capgemini og Bymiljøetaten (BYM). TØI, BYM og Capgemini bidrar alle i FoUen. En forutsetning for å få avtalen godkjent, var at også Capgemini bidro. Etter utviklingen er alt overlevert til TØI og BYM.

Databehandler-avtale

Bymiljøetaten er veldig opptatt av personvern og datasikkerhet. Vi har hatt mye kontakt med Datatilsynet for å sikre personvernet. Det er skrevet en egen databehandler-avtale mellom TØI og BYM. I følge avtalen er det kun TØI og BYM som kan ta ut data, som allerede da er anonymisert.

BYM har valgt en sikker måte å få verdifulle data fra barn:

 • Det blir ikke registrert personopplysninger.
 • Læreren må logge på via sin bruker i Fronter eller It`s Learning.
 • Lærer kan sende koden til foresatte enten på e-post eller på papir
 • Det er foresatt som leverer ut koden til eleven, slik sikrer vi samtykke fra foresatte.
 • Behandling av data er basert på frivillig og informert samtykke. Vi har gitt foresatte mulighet til å reservere seg fra at deres barn skal delta i undersøkelsen. Lærer kan også slette koden til eleven før den blir tatt i bruk (gi beskjed innen 2 dager). 
 • Dataene skal ikke utleveres til andre.
 • Kun lærer vil kunne se og vise et kart med sporinger der barn har gått og grønne eller røde rapporteringer på punkter, - men kun for sin skole. Foreldre får kun se kartet digitalt på skolen f.eks. foreldremøte, for å organisere følgesvenn-grupper.
 • Lærer får ikke mulighet å se sporinger der barn har gått på fritid. Fritid vises som Freestyle i appen og er rapporteringer gjort etter kl 11.30 på hverdager og i helgene.
 • Barn starter appen hjemme, men første minuttet av sporingen blir slettet, slik at kartet ikke viser hvilket hus elevene kommer fra.
 • Ved freestyle-registreringer, kan eleven avslutte sporingen før de går inn hjemme, slik at vi ikke ser hvilket hus de går til.
 • Dataene skal bare innhentes, lagres og behandles i den grad det er nødvendig for å oppnå et angitt formål for TØI og BYM og kan være grunnlag for å fatte beslutninger om tiltak på skoleveier.